Okutman Tunay KARAKÖK

Okutman Tunay KARAKÖK

1. Kişisel Bilgiler
Ünvanı, Adı Soyadı: Öğrt. Gör. Tunay KARAKÖK
Kurumu / Bölümü: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
İdari Görevi: Bölüm Sorumlusu
Doğum Yeri ve Yılı: Devrek, 1984
Yabancı Dil: İngilizce (KPDS, 78), Arapça (MEB, 75), Osmanlıca
E- Posta: karakokt@karaelmas.edu.tr
Tel: 0 (372) 257 4010 - 1531 / 0 530 462 54 59
Adres: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Rektörlük Eski Binası, Giriş Kat, 67100,  İncivez - Zonguldak
Öğrenim Durumu: Doktora


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 

Tarih

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2002 - 2007

 

Y.Lisans

 

Tarih (Orta Çağ Tarihi)

 

Sakarya Üniversitesi

 

2008 - 2010

 

Doktora

 

Tarih (Orta Çağ Tarihi)

 

Hacettepe Üniversitesi

 

2011 - ...

2. İdari Görevler:

 • 2009 - 20..: ZKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Bölüm Sorumlusu
 • 2009 - 20..: ZKÜ Edebiyat ve Tarih Kulübü Akademik Danışmanlığı
 • 2009 - 2011: ZKÜ Tarih ve Turizm Kulübü Akademik Danışmanlığı
 • 2008 - 2011: ZKÜ Devrek Meslek Yüksekokulu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Okutmanı
 • 2008 - 20..: ZKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Tarih Okutmanı
 • 2007 - 2007: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Destek Hizmetler Birimi Yöneticiliği
 • 2006 - 2007: ODTÜ FEF Tarih Bölümü, Akademik Öğrenci Danışmanı

3. Çalışma Alanları:

 • Ortaçağ Avrupa ve Anadolu Tarihi
 • Bizans İmparatorluğu Tarihi
 • Atatürk İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

4. Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Kurum

2007 - 2008

Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2 (Teorik)

505

ZKÜ

2008 - 2009

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2 (Teorik)

640

ZKÜ

2008 - 2009

Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2 (Teorik)

802

ZKÜ DMYO

2009 - 2010

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2 (Teorik)

1089

ZKÜ DMYO

2009 - 2010

Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2 (Teorik)

868

ZKÜ DMYO

2010 - 2011

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2 (Teorik)

765

ZKÜ DMYO

2010 - 2011

Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2 (Teorik)

---

ZKÜ

5. Yayınlar
5.1. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Koca, H., Yirsutimur, D., Karakök, T. (2008),  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Ders Notları), T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, (155) 01 - 62.

5.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Karakök, T. (2010). "H. 1288 (M. 1871) Tarihli Kastamonu Vilayet Salnamesine Göre Kastamonu Vilayeti", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 6, Sayı 11, 2010, 267 - 276.
 • Karakök, T. (2010). "Zonguldak Kömür Havzasında Bir Yardım Sandığı: Amele Birliği", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 12, 2011, 000-000.

5.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabına Basılan Bildiriler

 • Karakök, T. (2009). "Töre Unsuru Olarak Kadın - Kürt Kadını", I. Kürt Kadını Kongresi (25-27 Eylül 2009, Hakkâri Üniversitesi, Hakkâri) Bildiri Kitabı, s. 000 - 000.
 • Karakök, T. (2009). "1919 - 1922 Yılları Arası Manisa- Saruhan'da Yunan Mezalimi", Milli Mücadele'de Manisa ve Kuva-yı Milliye Sempozyumu (6-7 Kasım 2009, Manisa Valiliği ve Celal Bayar Üniversitesi, Manisa) Bildiri Kitabı, s. 235-263.
 • Karakök, T. (2010). "KARDEMİR ve Karabük", Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu (01 - 03 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi, Karabük) Bildiri Kitabı, s. 000 - 000.
 • Karakök, T. (2010). "1980 Sonrası Türkiye - Suriye Sınır Ticareti", I. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi  (04 - 06 Kasım 2010, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis) Bildiri Kitabı, s. 000 - 000..
 • Karakök, Tunay (2010), "İnce Ruhlu Devrekli Şair Rüştü Onur" Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) Kent Kültürü Bienali: Edebiyatta Zonguldak (16-18 Aralık 2010, Zonguldak) Bildiriler Kitabı, s. 000 - 000.

5.6. Tezler

 • Karakök, Tunay, Osmanlı - Bizans Kaynaklarına Göre; 1402 - 1451 Yılları Arası Osmanlı İmparatorluğu - Bizans İmparatorluğu Siyasi İlişkileri, ODTÜ FEF Tarih Bölümü, Lisans Tezi, Ankara, 2007, 35 Sayfa.
 • Karakök, Tunay, Türkiye'de Bizans Tarihçiliği'nin Genel Durumu ve Bir Bibliyografya Denemesi, Sakarya Üniv. Sosyal Bil. Enst., Tarih - Ortaçağ Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2010

6. Verdiği Konferans, Sempozyum ve Seminerler

 • 23. Uluslararsı Devrek Baston ve Kültür Festivali Kapsamında " Kuruluşunun 121. Yılında Devrek Belediyesi" konulu panelde verilen "Ortaçağ'da Devrek" başlıklı Seminer, Devrek - Zonguldak (17.07.2008)
 • Zonguldak Beycuma M Tipi Ceza Evi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" konulu konferans çerçevesinde verilen "Atatürk ve Cumhuriyet'in İlanı" adlı Seminer. Beycuma - Zonguldak, (24.10.2008).
 • Zonguldak Beycuma M Tipi Ceza Evi tarafından düzenlenen "Atatürk" konulu konferans çerçevesinde verilen "Atatürk'ü Anlamak" adlı Seminer, Beycuma - Zonguldak, (07.11.2008).
 • Zonguldak Beycuma M Tipi Ceza Evi tarafından düzenlenen "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Önemi" konulu konferans çerçevesinde verilen "Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri" adlı Seminer, Beycuma - Zonguldak, (16.03.2009).
 • ZKÜ Caycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı çerçevesinde verilen "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans, Çaycuma - Zonguldak, (26.10.2010).
 • T.C. Devrek Belediyesi ve Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) tarafından düzenlenen "Rüştü Onur'u Anma Programı" çerçevesinde verilen "İnce Ruhlu Devrekli Şair Rüştü Onur" adlı konferans, Devrek - Zonguldak, (02.12.2010).
 • Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından düzenlenen "Kent Kültürü Bienali: Edebiyatta Zonguldak" kapsamında "İnce Ruhlu Devrekli Şair Rüştü Onur" başlıklı bildirinin sunumu, Merkez - Zonguldak, (16-18.12.2010).

7. Köşe Yazıları

 • 10. 02. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Kısa Zonguldak Tarihi" - s. 3.
 • 16. 02. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak İlinde Kutsal Mekânlar: Türbeler", s. 3.
 • 22. 02. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak Kömür Havzası Ve Dilaver Paşa Nizamnamei I", s. 3.
 • 23. 02. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - ""Zonguldak Kömür Havzası Ve Dilaver Paşa Nizamnamei II", s. 3.
 • 01.03. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak Ve Civarında Ermeniler I", s. 1.
 • 03.03. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak Ve Civarında Ermeniler II", s. 3.
 • 05. 03. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak Ve Civarında Ermeniler III", s. 3.
 • 19. 03. 2010 tarihli İnanış Gazetesi - "Zonguldak Adının Kaynağı", s. 3.

8. Konferans - Sempozyum ve Kurslara Katılım Belgeleri - Sertifikalar

 • MEB (2009)  Tarafından Açılan Arapça Kursu Katılım ve Bitirme Belgesi
 • Kürt Kadını Kongresi'ne Katılım ve Katkılarından Dolayı Teşekkür Belgesi
 • 23. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivaline Katılım ve Katkılarından Dolayı Teşekkür Belgesi ve Plaketi

9. TV Programları

 • Nisan 2010 tarihinde "Geçmişten Bugüne Zonguldak Tarihi" konusu ile KANAL Z/67 de yayınlana "EKOZON" Programına katılım.

10. Üyelikler

 • ZKÜ Edebiyat ve Tarih Kulübü
 • ZKÜ DMYO Tarih ve Turizm Kulübü
 • ODTÜ Mezunları Derneği
 • TEMA