ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Zonguldak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez kampüsün bulunduğu Zonguldak ili 105.000 nüfuslu şirin bir kent olup, Karaelmas adıyla anılan taşkömürü ile ünlüdür. Kentin yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı doğası ve denizi öğrenciler açısından ilgi çekicidir. Karabük, Bartın, Amasra, Ereğli, Alaplı turistik zenginliklere sahiptirler. Devrek'te üretilen bastonlar dünya çapında ün kazanmıştır. Safranbolu, tarihi Osmanlı kent sivil mimarisinin günümüze kadar korunabilmiş nadir örneklerinden biri olmakla her yıl çok sayıda turisti cezbetmektedir. Çevredeki Ereğli Demir Çelik ve Karabük Kardemir gibi büyük sanayi kuruluşları ve liman işletmeciliği ekonomik hayata canlılık katmaktadır. Çaycuma'da çok sayıda küçük sanayi kuruluşu hızla gelişmektedir. Dolayısıyla bölgenin gerek iktisadi ve gerekse sosyo-kültürel yapısı üniversite gençliğinin beklentilerine cevap verebilecek niteliktedir.

Kuruluş ve Gelişme

Karadeniz'in enfes yeşil armonisinin bitip, harika deniz mavisinin başladığı kıyı şeridinde kurulmuş bulunan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, kuruluş kanunundaki birimleri dikkate alındığında bir bölge üniversitesi niteliği taşımakta ve Batı Karadeniz Bölgesinde  4 ilçeye (Alaplı, Ereğli, Çaycuma, Devrek) yayılmış olarak faaliyet göstermektedir.

 

Üniversitemiz 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak'ta "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi" adıyla kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Batı Karadeniz Havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak'ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş, ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında Istanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta yeni bir Teknik Okul Açılması Hakkındaki Yasa " ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul, 1184 sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür.

1184 sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve Inşaat Bölümlerini kapsayan Akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin 3837 Sayılı Kanunla kurulması üzerine Üniversitenin temelini oluşturan bu Fakülte ve buna bağlı olarak öğrenim veren Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu,  Hacettepe Üniversitesi Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de "Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adıyla Üniversiteye bağlanmıştır.Şu an ise Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ismi değişerek "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adını almıştır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut olup bu okullardan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Kuruluş kanununda Bartın Orman Fakültesi, Devrek Fen Edebiyat Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi bulunmaktadır.

18 Ocak 1995 tarihinde kurulan Ereğli Eğitim Fakültesi, 2 Kasım 1996 tarihinde kurulan Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, 28 Haziran 2002 tarihinde kurulan Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.03.2004 tarihli toplantısında alınan kararla Devlet Konservatuvarı kurulmuş bulunmaktadır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, kuruluş kanunundaki birimleri dikkate alındığında bir bölge Üniversitesi özelliği taşımaktadır. Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak İli ve çevre İlçeleri ile Bartın ve Karabük İlinde halen işlerlik kazandırılmış; 8 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Enstitü ve 8 Meslek Yüksekokulundan oluşan toplam 20 Yükseköğretim Kurumu ile 8 ayrı kampüste eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Ancak , 2007 yılında Karabük'te yeni bir Üniversitenin Kurulması kararıyla birlikte Safranbolu ve Karabük'te bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Karabük Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Ayrıca, 2008 yılında Bartın Üniversitesi'nin kurulmasıyla Bartın'da bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda Bartın Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

 

ZKÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKULLAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

FAKÜLTELER


1- Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
2- Fen Edebiyat Fakültesi
3- Ereğli Eğitim Fakültesi
4- Mühendislik Fakültesi
5- Tıp Fakültesi


ENSTİTÜLER

1- Fen Bilimleri Enstitüsü
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü
3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

1- Alaplı Meslek Yüksekokulu
2- Zonguldak Meslek Yüksekokulu
3- Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4- Çaycuma Meslek Yüksekokulu
5- Devrek Meslek Yüksekokulu
6- Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçılar Meslek Yüksekokulu
 

YÜKSEKOKULLAR

1-Zonguldak Sağlık Yüksekokulu

2-Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu

KONSERVATUAR

 Devlet Konservatuarı

Son Güncelleme: 18.05.2009